Máte IBS?

IBS a emócie. Ako sa s nimi vyrovnať?

IBS má obrovský vplyv na naše fungovanie. Ľudia postihnutí týmto ochorením sa sťažujú, že ich neustále sprevádza počas každodenných činností, v práci, pri cestovaní, v škole či na univerzite. IBS môže znižovať sebaúctu a zhoršovať vnímanie vlastnej telesnej či sexuálnej príťažlivosti.

Jedným zo základných prvkov IBS je osa brucho – mozog. Tento pojem označuje komunikáciu medzi mozgom a črevami. Hoci skutočnosť, že náš mozog a brucho sú spojené rozsiahlou sieťou neurónov, je známa už dávno, stále nevieme, ako táto komunikácia funguje. S určitosťou však vieme, že oba tieto orgány na seba vzájomne vplývajú. Preto nie je ťažké dospieť k záveru, že negatívne emócie môžu poškodiť funkčnosť čriev, čo zas vyvoláva ďalšie negatívne emócie. Z tohto začarovaného kruhu je potrebné vystúpiť!

Emócie môžu vyvolať IBS a IBS môže podnietiť emócie

Aké osobnostné črty sa spájajú s IBS?

Z psychologického výskumu vyplýva, že ľudia s IBS sú dosť neurotickí, čo znamená, že majú sklon prejavovať negatívne emócie (strach, nepriateľstvo, zlú náladu) a prehnane reagovať na telesné podnety (zvýšená citlivosť na bolesť). Sú náchylnejší na stres, môžu byť impulzívni a často sú citovo nestabilní. Obzvlášť to platí v prípade ľudí, u ktorých sa IBS prejavuje hnačkou, pretože negatívne emócie môžu urýchliť funkciu čriev. Ľudia s IBS sú porovnateľne menší extroverti, takže nemajú sklon vyhľadávať pozitívnu emocionálnu podporu, blízke vzťahy či spoločensky aktívny spôsob života.

Zintenzívnenie príznakov navyše súvisí s vysokou mierou prehnanej starostlivosti. Potvrdilo sa tiež, že mnohým pacientom s IBS robí problém pomenovať a rozlíšiť pocity a emócie. Čím menej to dokážu, tým horšie reagujú na psychoterapiu.

Bolesť

Bolesť, predovšetkým neznámeho pôvodu, je pevne zakotvená v pamäti a vplýva na pohľad človeka na život a celý svet. Najprv, tesne pred ďalším záchvatom bolesti, vyvoláva strach, a potom môže zvýšiť citlivosť celého organizmu na podnety a človek má tendenciu predvídať ju. To môže vysvetľovať, prečo sú ľudia s IBS nadmerne citliví na bolesť ako takú. Keď prevládajú negatívne emócie, táto citlivosť na vnútorné podnety sa ešte ďalej zvyšuje.

Hnev a zlosť

Záchvaty hnevu môžu urýchliť funkciu čriev aj u zdravého človeka. A u pacienta s IBS, ktorý je o niečo viac impulzívny, je to ešte výraznejšie. Preto nás neprekvapí preukázaný dôkaz, že ak sa človek naučí takéto výbuchy hnevu a zlosti kontrolovať, spraví veľa pre to, aby obmedzil hnačky spojené s týmto ochorením. Ďalší mechanizmus tohto začarovaného cyklu – strach z návratu IBS - zvyšuje sklon k podráždenosti, záchvatom hnevu a k neodôvodnenému hnevu, čo ničí náš profesionálny i súkromný život. Platí to najmä vtedy, keď ľudia okolo vás nevedia o vašom ochorení a dôvode nekontrolovateľného správania. Pacient s IBS však na druhej strane môže mať pocit, že ľuďom v jeho okolí chýba empatia, a porovnáva sa s ostatnými, pričom preceňuje ich šťastie a spochybňuje vlastný stav.

Strach a depresia

Strach, ktorý sa vystupňuje do určitého bodu, nás núti vyhľadať pomoc. Pomoc je potrebná aj preto, lebo liečba IBS je náročná, trvá dlho a vyžaduje si množstvo rôznych opatrení vo viacerých oblastiach – vo vzťahu k strave, doplnkom, liekom, pomalšiemu životnému štýlu s pozitívnymi emóciami... Často je potrebná psychoterapia. Nanešťastie, pacienti s IBS často striedajú lekárov a každý ďalší lekár začína od začiatku a má malú šancu začarovaný kruh prekonať. Neprekvapuje, že ľudia s IBS majú chronicky zlú náladu a niekedy dokonca aj depresiu, ktorá by sa nemala liečiť len antidepresívami...

Čo teda možno urobiť? Ako si poradiť s negatívnymi emóciami?

 1. Negatívne emócie ničia zdravie. Najprv sa ich naučte rozpoznávať.
  Odporúčaná kniha: „Na emócie s rozumom: Príručka kognitívnej terapie pre klientov“ ( Mind Over Mood: Change How You Feel by Changing the Way You Think) od autorov Dennisa Greenbergera a Christine Padesky
 2. Ovládajte svoje výbuchy hnevu. Ak si všimnete, že u vás zakrátko dôjde k záchvatu hnevu, skúste napočítať do desať, spomaliť dýchanie (prečítajte si o tom viac – technika dýchania je opísaná v kapitole o pomalom živote) alebo počkajte jeden deň, a až potom zareagujte. Táto technika sa často používa v podnikaní, a to aj pri odpovediach na veľmi dôležité a naliehavé e-maily.
 3. Hovorte o svojom hneve a jeho dôvodoch, ale až keď sa vaše emócie upokoja. Vysvetlite, čo vaše podráždenie vyvolalo, no neútočte na ostatných a netrestajte ich.
 4. Namiesto snáh o hľadanie vinníka sa zamerajte na riešenie problémov alebo sporov. Ľudia nie sú stroje, robia chyby, sú zmätení, mýlia sa. Pokojný rozhovor a konštruktívne argumenty sú oveľa účinnejší nástroj na budovanie dobrých vzťahov než výbuchy hnevu alebo nekontrolovateľná agresia.
 5. Nepotláčajte v sebe nepríjemné emócie, spomienky na krivdy, previnenie či nespravodlivosť. Ak nedokážete odpustiť, aspoň sa snažte zabudnúť. Vždy sa môžete vyhnúť ľuďom, ktorí pravidelne rania vaše city a nereagujú na pokojný a vecný rozhovor. Ak nedokážete ovládať svoje emócie v práci, možno je to prvý signál toho, že by ste mali zvážiť zmenu vo svojej profesionálnej kariére.
 6. Osvojte si relaxačné techniky. Východné techniky sú skvelý spôsob, ako znovu získať rovnováhu medzi telom a mysľou. Tieto techniky vyrovnávajú emócie a majú priaznivý vplyv na zdravie.
 7. Smejte sa tak často, ako to je možné. Stýkajte sa s ľuďmi, ktorí sú aktívni, veselí a optimistickí. Aj oni majú svoje trápenia, no ich postoj voči nim je zrejme iný ako váš a vďaka ich spoločnosti môžete získať niektoré z ich pozitívnych osobnostných rysov. Nie nadarmo sa hovorí, že šíria pozitívnu energiu!
 8. Začnite pravidelne športovať. Boriť sa s vlastnými hranicami fyzických síl je dobrou náhradou za konfrontácie. Výsledky sa dostavia po mesiaci pravidelného cvičenia – budete sa cítiť šťastnejší a spokojnejší so svojím životom, budete mať miernejšie reakcie na náročné situácie a znovu získate pocit kontroly. Dôležitosť pravidelnej fyzickej aktivity pre zdravie tráviaceho traktu a IBS sa nedá vyjadriť slovami.
 9. Ak sa vám napriek snahám o pozitívnejší postoj k životu stále nedarí a je pre vás ťažké získať priaznivejší pohľad na svoj život, neváhajte sa poradiť s psychológom alebo psychiatrom. Niekedy si bez rady špecialistu neporadíte. Vyhľadať odbornú pomoc nie je hanba!