Čo je IBS?

Fakty a mýty o IBS

IBS neexistuje, je to len vo vašej hlave. IBS je len sťažovanie sa, nie choroba

Mýtus. IBS je choroba, ktorú lekári už dávno poznajú a je klasifikovaná ako jedna z funkčných porúch tráviaceho traktu. A hoci je pravda, že pri prejavoch príznakov IBS zohrávajú rolu psychické faktory, tráviace ťažkosti ľudí s IBS nemajú len psychologický charakter a vyžadujú si viac než psychoterapiu. Potrebná je aj zmena životného štýlu a stravovania, normalizácia črevnej flóry a lieky.

IBS je doména žien

Naozaj, asi 65 % pacientov s IBS tvoria ženy, no zvyšok sú muži. Nie je úplne známe, aké faktory sú za túto odchýlku zodpovedné, pretože z anatomického a fyziologického hľadiska je hrubé črevo u oboch pohlaví rovnaké. Hlavnú úlohu môžu zohrávať pohlavné steroidy (príznaky IBS sa často zhoršujú počas menštruácie), no tieto štatistiky môžu byť skreslené v dôsledku kultúrnych rozdielov, napr. neochoty mužov vyhľadať lekársku pomoc v prípade príznakov ako je hnačka alebo zápcha.

IBS spôsobuje kolorektálny karcinóm a závažné zápaly

Mýtus. IBS nezvyšuje riziko rakoviny ani zápalového ochorenia čriev. Oneskorená diagnostika však môže viesť k prehliadnutiu rakoviny alebo zápalu a následne k neskorej diagnóze. Z pohľadu priateľov a známych to vyzerá tak, ako keby osoba s IBS „dostala“ rakovinu. Je to však úplne nepravdivý predpoklad a samotný syndróm IBS nie je príčinou rakoviny.

IBS – to je striedanie hnačky a zápchy

Fakt i mýtus. Priebeh IBS môže mať rôzne formy nielen u jednotlivých osôb, ale môže sa počas života meniť aj u konkrétnej osoby. Nie vždy je ľahké poukázať na hlavný symptóm, keďže ich je mnoho a všetky môžu mať rovnakú intenzitu. Je teda možné, že IBS má raz formu hnačky a inokedy zápchy, no zároveň sa môžu vyskytovať aj príznaky ako nafukovanie alebo plynatosť. Neexistuje jednoznačné pravidlo.

IBS nie je vážne ochorenie

Mýtus. IBS má veľmi výrazný vplyv na pracovný a osobný život. Môže znemožniť odchod do práce alebo vyvolať nechuť chodiť medzi ľudí. Niekedy človeka prinúti k náhlej zmene plánov a zasahuje do rodinných stretnutí alebo výletov s priateľmi.

Tieto situácie s najväčšou pravdepodobnosťou vedú k zvýšenej hladine emocionálneho stresu a prehlbujú strach, čo často vedie k zníženej sebaúcte alebo precitlivenosti a spoločenskej izolácii.

V extrémnych prípadoch sa ochoreniu podriadi celý život. Cestovanie, obchodné zasadnutia alebo čo i len jednoduché stretnutia s priateľmi, keď sa rozhodnete ísť do kina či na diskotéku, sa stanú prekážkou, ktorá vyvoláva strach. Trápi nás strach, že nablízku nebude toaleta a keď sme od nej príliš ďaleko, cítime sa neisto. Spoločenský rozmer tohto ochorenia je jednou z najdôležitejších vlastností pri hodnotení jeho závažnosti. Odhaduje sa, že len v USA prekračujú náklady na liečbu IBS a absencie z práce v dôsledku tohto ochorenia 20 miliárd dolárov ročne!

Najlepšia liečba IBS je to, čo pomáha mojim priateľom a známym

Mýtus. Každý je iný, čo je pri IBS obzvlášť zrejmé. Nie je známa jediná príčina ochorenia, preto nie je dostupná príčinná liečba. Je potrebné vykonať rôzne zmeny v životnom štýle, ktoré môžu byť v každom individuálnom prípade iné. Každý z nás môže na určité potraviny reagovať inak – jedlo, ktoré vyvoláva u jedného človeka príznaky, môže byť u iného úplne neutrálne. Rôzni ľudia môžu mať rôzne formy IBS, t. j. rozličné prevládajúce príznaky a spôsoby liečby by sa mali prispôsobiť individuálnemu klinickému obrazu. Osoba, ktorá trpí nafukovaním, potrebuje inú liečbu ako človek s hnačkou. Ak je príznakom IBS zápcha, zas je potrebné navrhnúť iný spôsob. Možno však predpokladať, že kľúčom k úspechu je holistický prístup k tomuto problému. Takže je potrebná správna strava, obmedzenie stresu, lepšie ovládanie emócií, pravidelná fyzická aktivita a v neposlednom rade aj dobre prispôsobené výživové doplnky.

Ľudia si IBS mýlia s laktózovou alebo gluténovou intoleranciou

Fakt. Väčšina z nás už počula o laktózovej alebo gluténovej intolerancii a príznaky si prirodzene spájame s problémami, ktoré už poznáme. Poznatky o poruchách tráviaceho traktu sú však oveľa širšie a podobné príznaky môžu byť spojené s niekoľkými úplne odlišnými ochoreniami. Hoci niektorí ľudia s IBS naozaj majú laktózovú alebo gluténovú intoleranciu, nie je to pravidlo. Preto by IBS mali diagnostikovať lekári.

IBS môžu mať aj deti

Fakt. Vedecké výskumy preukázali, že týmto ochorením môže trpieť rovnaký počet chlapcov a dievčat (na rozdiel od situácie v prípade dospelých). Príznaky IBS má 10 – 20 % novorodencov a batoliat, 6 – 14 % školopovinných detí.

Trvá roky, kým sa IBS diagnostikuje

Fakt. Dôvodom oneskorenej návštevy lekára je zanedbávanie príznakov a diagnostika je náročná kvôli tomu, že neexistuje jeden test, na základe ktorého by bolo možné IBS diagnostikovať. Z istého výskumu vyplýva, že priemerný čas, ktorý uplynie od prvého výskytu príznakov po stanovenie diagnózy IBS, je viac než 6 rokov.

  • v priemere 6 rokov od prejavenia príznakov IBS a diagnostiky ochorenia
  • IBS postihuje 10 – 15 % ľudí
  • 30 % ľudí má IBS po celý život
  • 10 – 30 % návštev u gastroenterológa súvisí s príznakmi IBS
  • 40 % postihnutých má mierne príznaky, 35 % stredne závažné a 25 % závažné
  • len 30 % postihnutých má diagnózu IBS
  • väčšinu postihnutých tvoria ženy vo veku 20 – 30 rokov
  • väčšina ľudí s IBS má menej ako 45 rokov