Máte IBS?

Ako zistím, že trpím chronickým stresom?

Ak uvažujete o tom, do akej miery stres ovplyvňuje váš život, mohlo by to znamenať, že ste si začali všímať určité prejavy správania alebo emócie, ktoré majú výrazný vplyv na vaše reakcie alebo celkové pohodlie. To je skvelá správa, pretože položiť si tie správne otázky a pozorovať seba i svoje prostredie, to je prvý krok v boji proti chronickému stresu.

Aby ste mohli zhruba posúdiť, do akej miery stres vplýva na váš organizmus, potrebujete dve veci:

  • poznať zmeny vyvolané stresom,
  • pozorovať tieto zmeny.

Aké zmeny spôsobuje stres?

To, čomu bežne hovoríme „stres“, nie je nič iné než podvedomá fyziologická odpoveď nášho organizmu na stresor – nebezpečenstvo. K takejto odpovedi dochádzalo už u neandertálcov, v stresových situáciách typu „útok alebo únik“, napríklad pri očnom kontakte s tigrom alebo pri útoku zraneného mamuta. Táto odpoveď okrem iného vyvoláva aj príval hormónov (adrenalínu, kortizolu), ktorých úlohou je napr. zvyšovať silu svalov, zaostriť zmysly, zrýchliť dýchanie, zásobovať srdce a mozog krvou, aby mali mohli fungovať s vyššou kapacitou. Nanešťastie, evolúcia nedrží krok s rozvojom civilizácie a dnes takmer denne zažívame rovnakú odpoveď na nebezpečenstvá. Nemôžeme však s nimi bojovať alebo im uniknúť, a preto sa nezbavujeme stresu. Namiesto toho sa v nás hromadia emócie, námietky, agresia, hnev a pocit bezmocnosti, čo podľa zákonov fyziky a chémie postupne ničí naše orgány a vyvoláva konkrétne príznaky.